תקנון האתר

התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו פונה ומתנה את השימוש באתר לכל המגדרים.

בעת הכניסה והשימוש באתר הינך מסכים לכל התנאים המופיעים מטה, חברת "איזי גובס" (להלן:"החברה") אינה אחראית לשימוש בלתי חוקי או/ו אשר נוגד תקנון זה, בתכני האתר על ידי משתמשי האתר.

​משתמש אשר יעשה שימוש בילתי חוקי באתר זה או שימוש הנוגד את תקנון זה, לרבות גניבת מידע, פגיעה בזכויות יוצרים וכדומה. יישא בחבות המשפטית ומתחייב לפצות את החברה או לקוחותיה בגין הפגיעה אשר תיווצר.

מחפשי העבודה והמעסיקים  נדרשים כחלק מהשימוש באתר ובשירותי החברה, להעביר לחברה מידע דרך רשת האינטרנט. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע נאותים לצורך שמירת המידע הקיים על מעסיקים ומחפשי עבודה. משתמשי האתר פוטרים את החברה מכל אחריות או/ו חבות משפטית בגין אובדן המידע.

החברה אוספת מידע לגבי מחפשי עבודה לצורך פעילותה, המוסר לחברה מידע דרך אתר זה או דרך המיילים של החברה עושה זאת מתוך רצונו החופשי ומרשה לחברה לעשות בנתונים אלו שימוש בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

כחלק מפעילותה של החברה היא מעבירה את המידע על מחפשי העבודה לצדדים שלישיים, המוסר מידע לחברה מסכים בזאת לביצוע פעולה זו, לא תיהיה לחברה כל אחריות או חבות משפטית בגין שימוש לא נאות בפרטי מחפשי העבודה על ידי צדדים שלישיים.

המשתמש באתר זה מסכים כי הנתונים אשר העביר לחברה הם נכונים, המשתמש לא יתחזה משתמש לאדם אחר או יפר זכויות יוצרים או יעשה שימוש זדונית בתכני אתר זה.

אין לשלוח לחברה מידע רגיש או/ו סודי, לחברה לא תיהיה כל אחריות בגין קבלה ושמירת מידע מסוג זה.

המשתמש באתר אשר ישלח מידע מסוג זה יקח על עצמו את האחריות והחבות המשפטית בגין שמירת נתונים אלו.

לחברה לא תיהיה כל אחריות בגין קישורים חיצוניים המופיעים באתר, לרבות פרסומות, קישורים לאתרים או עמודים חיצוניים.​

על תקנון זה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com