דרושים

בק אופיס

הבק אופיס הוא עמוד השדרה של כל חברה. בבק אופיס מתנהלים כל התהליכים התפעוליים לצורך פעילותה וקיומה של החברה.

תפקיד הכלכלן בבק אופיס הוא מאוד רחב ומשתנה בין חברה לחברה, לרוב ידרש העובד ביכולת עבודה מסודרת וסיסטמטית לצורך ניהול תהליכים מהותיים בחברה.