JB-73 לבנק מוביל רפרנט/ית השקעות במחלקת סיכוני שוק

JB-73 לבנק מוביל רפרנט/ית השקעות במחלקת סיכוני שוק

במסגרת התפקיד


 • מעקב שוטף אחר הפעילות בתיק למסחר המנוהל בבנק.

 • ניתוח סיכון השוק ובקרת עמידה במגבלות בפעילות הפוזיציות.

 • יצירת אמדני הסיכון בפעילות אשר מחושבים בשגרה. 

 • ביצוע סימולציות של השפעת עסקות על התיק הקיים. 

 • הנדסה פיננסית של מכשירים נגזרים לצורך הטמעתם הממוכנת במערכת לניהול סיכונים.

 • הכנת דיווחים שוטפים ותקופתיים לגורמים שונים  מעקב אחר התפתחויות בשווקי הנגזרים ובחינת הצורך בהתאמות במערכת לניהול סיכונים.


דרישות

 • ‏‏תואר אקדמאי בכלכלה / מנהל עסקים / עם התמחות במימון או תואר אקדמי בתחום כמותי (מתמטיקה/סטטיסטיקה/פיזיקה) - יתרון  ‏‏

 • תואר שני באחד מהתחומים הנ"ל - יתרון  

 • ‏‏היכרות עם שווקים ומכשירים פיננסיים נגזרים – חובה  

 • ‏‏ידע בעיבוד נתונים ובגיליונות אלקטרוניים לרבות VBA  

 • יכולת אנליטית טובה  

 • שליטה בשפה האנגלית ברמה גבוהה

תל אביב

מיקום:

הגשת מועמדות למשרה

arrow&v

שם פרטי:

שם משפחה:

מספר טלפון:

E-Mail:

קובץ קורות חיים

העלאה

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later