סקר השכר- יוני 2019

מאת: עמית סגל 29/06/2019

אתם מילאתם את סקר השכר של מקצועות הכלכלה, אילו התוצאות לחודש יונ 2019, מבוסס על 162 משיבים.

אילו תפקידים הם הרווחיים ביותר ובאיזה סקטור כדאי לעבוד? כל התשובות בפנים.

Dollar Bills

סקר השכר נכון לחודש יוני 2019 מתבסס על 162 משיבים.

אם עדיין לא השבתם על הסקר אנא מלאו אותו כאן, הסקר נעשה באופן אנונימי.

תוצאות הסקר מופיעות בשלוש טבלאות, הראשונה כלל תפקידי הכלכלה ללא סקטור ההיטק מפולחות לפי רמת ניסיון, הפרדה זו נעשתה עקב ממוצע גבוה יחסית של משכורות בסקטור ההיטק. השנייה, כלל תפקידי הכלכלה בסקטור ההיטק. השלישית, משכורות המינימום, המקסימום והשכר הממוצע לפי סקטורים (ללא הפרדה של תפקיד וניסיון).

נציין כי עקב מספר עונים נמוך יחסית לכמות הפילוחים התוצאות אינן מובהקות ומציגות טווח שכר בלבד, כמו כן לא נעשה כל הליך לאימות הנתונים ועל כן הנתונים מתבססים על אמינות ממלאי הסקר בלבד. 

גרף התפלגות כלל המשכורות- לפי קבוצות שכר

 שכר ממוצע משוקלל 12,550, חציון 12,000 ש"ח

התפלגות התוצאות.png

טבלת שכר תפקידים, בפילוח לשנות ניסיון, לכל הסקטורים למעט היטק

שכר ללא הייטק.png
שכר ממוצע ללא הייטק.jpg

טבלת שכר כלכלנים בהיטק

שכר בהייטק.jpg
שכר ממוצע בהיטק.jpg

שכר לפי סקטור

שכר לפי סקטור.jpg
גרף שכר לפי סקטור.jpg

סיכום טבלאות השכר

מהנתונים שנאספו עד כה עולה, כצפוי, כי ממוצע המשכורות בהיטק הוא הגבוה ביותר, אחריו נמצאים סקטור הביטוח ושוק ההון אשר מציגים משכורת מקסימאלית נמוכה יחסית לממוצע.

התפקידים המשלמים ביותר, בכל הסקטורים למעט בהיטק הם: תפקיד מנהל הכספים, יועצים ומכירות.

בהיטק המשלמים ביותר הם תחום הדאטא סיינס והפיתוח העסקי.

סקר השכר יעודכן ב-31 בדצמבר 2019.

אין לעשות כל שימוש בנתונים למעט שימוש אישי, כל שימוש אחר מחייב אישור בכתב מהחברה.

אין לראות בנתונים אלו המלצה לפעולה או אי עשיית פעולה כלשהי, החברה לא תיקח אחריות על שימוש בנתונים אלו.